A space to play

Make Inner Space through the action of making, of creating.

In collaboration with Nathaniel Bagijn (and sometimes other guest artists) we facilitate the space, knowledge and materials so that people can come into contact with their own creative energy.

This initiative came about when we heard the call of those around us who want to be creative, but are unable to take action themselves. So we decided to open up our home and once a month we made it a common meeting point to be creative in each other's company. In order for the people around us to also experience the healing effect of creativity and reconnect with their playful inner child.

Een ruimte om te spelen

Maak Innerlijke Space(ruimte) door de actie van maken, van creëren.

In samenwerking met Nathaniel Bagijn (en soms andere gastartiesten) faciliteren we de ruimte, kennis en materialen zodat mensen in contact kunnen komen met hun eigen creatieve energie. Dit initiatief is ontstaan ​​toen we de roep hoorden van mensen om ons heen die creatief willen zijn, maar zelf niet in staat zijn om actie te ondernemen. We besloten ons huis open te stellen en één keer per maand maakten we er een gemeenschappelijk ontmoetingspunt van om creatief te zijn in elkaars gezelschap. Zodat ook de mensen om ons heen de helende werking van creativiteit ervaren en weer in contact komen met hun speelse innerlijke kind.


Agenda

All upcoming Make-In-Space events will be posted here and on social media.
If you would like to be notified of an upcoming creative event by email, please get in touch with one of us.

----

Alle aankomende Make-In-Space-evenementen worden hier en op sociale media geplaatst. Als u per e-mail op de hoogte wilt worden gehouden van een aankomend creatief evenement, neem dan contact met een van ons op.