Creative Energy

Humans are creative beings. We have the power and skills to bring our imaginations to life. The creative process is a sacred and powerful process where we reconnect our mental, physical and emotional bodies. This ensures balance in our lives, but also aides healing and self-confidence. Since founding INNERWAVE I have really started to play with my creative energy in order to keep expending my creative potentials.

In my work I try to illustrate my fascination for the unseen energetic world. Which I find to be pure magic. I work with many different disciplines and materials, but I mainly work with textiles. Sewing, weaving and tufting the many layers of the unseen world. The words sacred seamstress and sacred weaver resonate deeply.


Creatieve Energie

Mensen zijn creatieve wezens. We hebben de kracht en vaardigheden om onze verbeelding tot leven te brengen. Het creatieve proces is een heilig en krachtig proces waarbij we onze mentale, fysieke en emotionele lichamen opnieuw verbinden. Dit zorgt voor balans in ons leven, maar bevordert ook genezing en zelfvertrouwen. Sinds ik INNERWAVE heb opgericht, ben ik echt gaan spelen met mijn creatieve energie om mijn creatieve potentieel te blijven benutten.

In mijn werk probeer ik mijn fascinatie voor de ongeziene energetische wereld te illustreren. Wat voor mij pure magie is. Ik werk met veel verschillende disciplines en materialen, maar ik werk vooral met textiel.  Door te naaien, weven en tuften probeer ik de lagen van de onzichtbare wereld zichtbaar te maken. De woorden heilige naaister en heilige wever resoneren diep.


Interested in my previous work? Have a look at my archive

*

Interesse in mijn eerdere werk? Kijk eens in mijn archief