Custom made products

Have an idea you'd like to see come to life? Let me make it for you.
Tufted pieces can be made into wall hangings, rugs, bags, 3D objects, you name it I can try.
The maximum tufted area size would be about 90 X 140 cm.
If you are interested, please contact me with your idea and I will get back to you.


Op maat gemaakte producten

Heb je een idee dat je graag tot leven wilt zien komen? Laat mij het voor je maken.

Getufte stukken kunnen worden gemaakt in wandkleden, vloerkleden, tassen, 3D-objecten, noem maar op, ik kan het proberen.

De maximale grootte van het getufte gebied is ongeveer 90 x 140 cm. Als u geïnteresseerd bent, neem dan contact met mij op met uw idee en ik zal contact met u opnemen.


Intuitive energetic image

Intuitive light artwork, created just for you. I tune in to your energy/vibe and let my creativity run wild to create a unique piece.
Before I make it I will ask you for one symbol and one color that currently resonates with you. And my creative energy will take over from there. The piece can be tufted or made with other materials.

The maximum tufted area size would be about 90 X 140 cm.
If you are interested, please contact me and I will get back to you.


Intuïtief energetisch beeld

Intuïtief lichtkunstwerk, speciaal voor jou gemaakt. Ik stem af op jouw energie/vibe en laat mijn creativiteit de vrije loop om een ​​uniek stuk te creëren. Voordat ik het maak, zal ik je vragen naar één symbool en één kleur die momenteel bij jou resoneert. En mijn creatieve energie zal het vanaf daar overnemen. Het stuk kan worden getuft of gemaakt met andere materialen.

De maximale grootte van het getufte gebied is ongeveer 90 x 140 cm. Als u geïnteresseerd bent, neem dan contact met mij op en ik zal contact met u opnemen.


Intuitive energetic ceremonial rugs

This offering is similar to the energetic image offering, but it will be created with the intention of turning it into a sacred tapestry. A piece with which you can feel safe. A piece where you feel empowered and connected to your higher self. Use this rug to sit or lie on when you feel like being with yourself. You can turn it into a ritual or take it to a healing space/ceremony.
If you are interested in a ceremonial sacred carpet, please view the information on the previous offering.


Intuïtief energetisch ceremoniële tapijten

Dit aanbod is vergelijkbaar met het energetisch beeld aanbod, maar het zal gemaakt worden met de intentie er een heilig tapijt van te maken. Een stuk waarmee je je veilig kunt voelen. Een stuk waar je je bekrachtigd en verbonden voelt met je hogere zelf. Gebruik dit vloerkleed om op te zitten of liggen als je zin hebt om bij jezelf te zijn/ komen. Je kunt er een ritueel van maken of het meenemen naar een healing ruimte of ceremonie .

Als u geïnteresseerd bent in een ceremonietapijt, bekijk dan de informatie over het vorige aanbod.


Overview of other products - Overzicht overige producten

Some of these products might still be available, if interested please contact me.

----

Sommige van deze producten zijn mogelijk nog beschikbaar, neem bij interesse contact met mij op.

Credits: These lovely pieces wich you might have seen in a few photografs was made by Nathaniël Bagijn.

----

Credits: Deze mooie stukken dat je misschien op een paar foto's hebt gezien, is gemaakt door Nathaniël Bagijn.