Art Education

I offer a variety of art classes to elementary and middle schools. The length and the themes of the lesson series can be discussed in consultation. I can also offer individual workshops.

My lessons in schools are aimed at promoting the imagination. In a free, playful and experimental way, the children come into contact with different art techniques. A valuable addition to regular education.

In addition to the artistic lessons during a school day, you can also book a workshop or lesson series for a school celebration or for extended school days (VSD)


Kunsteducatie

Ik bied verschillende soorten kunstlessen aan basis- en middelbare scholen. De lengte en de thema's van de lessenreeks kunnen in overleg worden besproken. Ik kan ook individuele workshops aanbieden.

Mijn lessen op scholen zijn gericht op het stimuleren van de verbeeldingskracht. Op een vrije, speelse en experimentele manier komen de kinderen in aanraking met verschillende kunsttechnieken. Een waardevolle aanvulling op het reguliere onderwijs.

Naast de kunstzinnige lessen tijdens een schooldag kan je ook een workshop of lessenreeks boeken voor een schoolfeest of voor verlengde schooldagen (VSD)Have a look at some of my educational projects - Bekijk een aantal van mijn educatieve projecten

Experimental Fashion and Pattern making lessons

In these small series of workshops the students come in contact with Fashion as an Art-discipline.

By playing with existing clothes and combining new materials and techniques they work together to create a new design

 


Experimental Fashion and Pattern making lessons

In deze kleine serie workshops komen de studenten in aanraking met Mode als kunstdiscipline.

Door te spelen met bestaande kleding en nieuwe materialen en technieken te combineren, maken ze samen een nieuw ontwerp

 

Creative lessons for groups 1 to 5

In these lessons I challenge the children to exercise their imagination. They learn different skills and are given the freedom to apply what they learned in a playful way.

 


Creatieve lessen voor groepen 1 t/m 5

In deze lessen daag ik de kinderen uit om hun verbeeldingskracht te oefenen. Ze leren verschillende vaardigheden en krijgen de vrijheid om het geleerde spelenderwijs toe te passen.

 

Biomorphic Fashion

In these small series of workshops the students learned about looking at nature as an inspiration source. They then tried to mimic the fluidity of nature while working from 2d to 3d.

 


Biomorphic Fashion

In deze kleine serie workshops leerden de leerlingen kijken naar de natuur als inspiratiebron. Vervolgens probeerden ze de vloeibaarheid van de natuur na te bootsen terwijl ze van 2D naar 3D werkten.

 

MASKS

An experimental workshop series created and executed by Nathaniël Bagijn and myself, where the students learned about the rituals behind masking. The assignment was to make a wearable mask with a story.

 


Maskers

Een experimentele workshopreeks gemaakt en uitgevoerd door Nathaniël Bagijn en mijzelf, waarin de studenten leerden over de rituelen achter het dragen van maskers. De opdracht was om een ​​draagbaar masker met een verhaal te maken.

 

Interested?

If you are interested in some lesson series, please feel free to contact me.
I can also make custom projects in consultation with the school.
I teach various classes in the direction of fashion and textiles, visual arts, printing techniques, needlework, experimental material research, experimental painting / mixed media.

 

Geïnteresseerd?

Mocht je geïnteresseerd zijn in een aantal lessenreeksen, neem dan gerust contact met me op.
In overleg met de school kan ik ook projecten op maat maken.
Ik geef diverse lessen richting mode en textiel, beeldende kunst, druktechnieken, handwerken, experimenteel materiaalonderzoek, experimenteel schilderen / mixed media.