Creative Empowerment

One of my missions is to help people remember their own power and magic. I do this by facilitating a creative space where people can play with their creative potentials.
I facilitate a variety of creative workshops and lessons, please have a look below for more information.

Workshops can be given in: English, Dutch, Spanish or Papiamento

Creatieve Empowerment

Een van mijn missies is om mensen te helpen herinneren aan hun eigen kracht en magie. Dit doe ik door een creatieve ruimte te faciliteren waar mensen kunnen spelen met hun creatieve potentieel. Ik faciliteer verschillende creatieve workshops en lessen, kijk hieronder voor meer informatie.

Workshops kunnen worden gegeven in: Engels, Nederlands, Spaans of Papiamento


Impressions of workshops and lesson series -  Impressies van workshops en lessenseries;

What kind of workshops do I facilitate? - Wat voor workshops faciliteer ik?

I provide a diverse range of creative, experimental and technical workshops. Although all the workshops I facilitate are mainly for children/teenagers, I also have experience with workshops for adults. Many of the workshops I offer are timeless gems that anyone from the age of 4 can enjoy. With every workshop I teach, I aim to provide a safe space where everyone participating can begin to play with their own creative process. And thus embodying the creative energy we all share.

Because of my previous fashion studies, I provide a wide range of workshops in the direction of artistic fashion and textiles. Other types of workshops are; various printing techniques, visual design, experimental painting/drawing, mixed media and handicrafts.

You can book me for individual workshops or a workshop series/ series of lessons. 

Interested in my workshop offer? Feel free to contact me.

Take a look at some of the workshops I facilitate. Nieuw Workshops;Innerwave Creative studio.pdf

----

Ik verzorg een divers aanbod aan creatieve, experimentele en technische workshops.Hoewel alle workshops die ik faciliteer voornamelijk voor kinderen/tieners zijn, heb ik ook ervaring met workshops voor volwassenen. Veel van de workshops die ik aanbied zijn tijdloze pareltjes waar iedereen vanaf 4 jaar van kan genieten. Met elke workshop die ik geef, streef ik ernaar om een ​​veilige ruimte te bieden waar iedereen die deelneemt met zijn eigen creatieve proces kan beginnen te spelen. En op die manier de creatieve energie belichamen die we allemaal delen.

Door mijn eerdere modestudies verzorg ik een breed scala aan workshops in de richting van kunstzinnige mode en textiel. Andere soorten workshops zijn; diverse druktechnieken, visuele vormgeving, experimenteel schilderen/tekenen, mixed media en handwerken.

Ik kan geboekt worden voor losse workshops of een workshop series/ lessenreeks.

Interesse in mijn workshopaanbod? neem gerust contact met mij op.

Bekijk een aantal van de workshops die ik faciliteer. New Workshops;Innerwave Creative studio.pdf

Workshops on site - Workshops op locatie

In addition to my studies at the art academy, I also graduated as a Pedagogical employee. I give various art workshops in childcare centers (BSO) and also at Schools(primairy and secundairy), Farms and Libraries.

Do you want to stay informed about upcoming art workshops? Follow me on Instagram.

Do you want to book a workshop with me for your organization? Feel free to contact me for more information.

----

Naast mijn studie aan de kunstacademie ben ik ook afgestudeerd als Pedagogisch medewerker. Ik geef diverse kunstzinnge workshops in de kinderopvang(BSO) en ook op Scholen( PO, VO), boerderijen en bibliotheken.

Wil je op de hoogte blijven van aankomende kunstworkshops? Volg me op Intagram.

Wil je een workshop bij mij boeken voor jouw organisatie? Neem gerust contact met mij op voor meer informatie.

Creative children's parties - Creatieve Kinderfeestjes

Is your child interested in art and learning to make new things? Book a creative workshop to celebrate her or his Birthday Party!

Work on something cool together with a small group of guests for 1 to 2 hours. Experience the joy of making and experience your own creative power and autonomy.

In consultation, the interests of the child are looked at and a suitable workshop is chosen or made especially for the birthday.

When you book an artistic children's party with me, I will provide all the necessary material.

For more information please contact me by filling in the form. Contact

----

Is uw kind geïnteresseerd in kunst en nieuwe dingen leren maken? Boek een creatieve workshop om haar of zijn verjaardagsfeestje te vieren!

Samen met een kleine groep gasten 1 tot 2 uur lang aan iets tofs werken. Ervaar het plezier van het maken en ervaar je eigen creatieve kracht en autonomie.

In overleg wordt er gekeken naar de interesses van het kind en wordt er speciaal voor de verjaardag een passende workshop gekozen of gemaakt.

Wanneer je bij mij een artistiek kinderfeestje boekt, zorg ik voor alle benodigde materialen.

Voor meer informatie kunt u contact met mij opnemen door het formulier in te vullen. Contact

Collaborations - Samenwerkingen

I often work together with other institutions to fill in their day programs with my creative workshops.

Are you or your institution organizing something fun and are you looking for creative activities for your program in the form of workshops? Feel free to contact me to see what we can do for each other.

----

Ik werk vaak samen met andere instellingen om hun dagprogramma's in te vullen met mijn creatieve workshops.

Organiseert u of uw instelling iets leuks en zoekt u daar een creatieve invulling voor in de vorm van workshops? Neem dan gerust contact met me op, om te kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen.

Art-classes at home - Kunstlessen aan huis

In addition to facilitating workshops on location, I also offer workshop series at your home or at my home.

Are you interested in registering your child or a group of children for a number of art lessons at home? Please contact me to discuss the possibilities.

----

Naast het faciliteren van workshops op locatie, bied ik ook workshopreeksen aan bij jou thuis of bij mij thuis.

Heb je interesse om je kind of een groepje kinderen in te schrijven voor een aantal kunstlessen aan huis? Neem dan contact met mij op om de mogelijkheden te bespreken.